سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

گانیمد
ganymede

سومین قمر از اقمار گالیله ای مشتری باقطر ۵۲۷۶ کیلومتر  قدر آن ۶/۴   وفاصله متوسط از مرکز مشتری ۱۰۷۰۰۰۰ کیلومتر است.مدت زمان گردش نجومی آن ۱۵۵/۷ روز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/ganymede.htm

 

برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/GANYMEDE/target

 

 

۷۷۱۲۳۰۴   پیاده سازی : کافه نورون