سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی تور
شبکه Ret, net, reticulum

نام یک صورت فلکی کوچک

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

3.4        12

48"

 

 

ALPHA

 

4.4       12.5

13.7"

 

 

EPSILON

 

6.2         8.2

4"

 

 

THETA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

278.46 روز

6.5     14.2

میرا

04  33

-63  01

R   RET

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/ret/index.html

 

۷۷۱۱۸۷۸   پیاده سازی : کافه نورون