سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

لدا
leda

نام سیزدهمین قمر کشف شده مشتری باقطرحدود ۸ کیلومتر .درسال ۱۹۷۴ کشف گردیده است.فاصله متوسط آن از مشتری ۱۱۱۰۰۰۰۰ کیلومتر وقدر آن ۲۰ وقطر آن ۱۶ کیلومتر است.مدت گردش نجومی آن ۷/۲۳۸ روز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/leda.htm

 

۷۷۰۷۰۹۷   پیاده سازی : کافه نورون