سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

آنانکه
ananke

نام دوازدهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۵۱ توسط nicholson کشف شد.قطر آن ۲۸ کیلومتر وقدر آن 6/18 است.فاصله متوسط از مرکز مشتری 20700000 کیلومتر ومدت زمان گردش نجومی به دور مشتری 631 روز است.

 

۷۶۶۰۱۲۹   پیاده سازی : کافه نورون