سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سینوپه
sinope

نام نهمین قمر مشتری که در سال nicholson کشف شده است.قطر آن 21 کیلومتر وقدر آن 1/18 است. فاصله متوسط ازمرکز مشتری 23700000 کیلومتر ومدت گردش نجومی 758 روز است.

 

۷۷۰۷۱۳۵   پیاده سازی : کافه نورون