سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

میماس
Mimas

اولین قمر  بزرگ کشف شده زحل که درسال ۱۷۸۹ توسط ویلیام هرشل  کشف شده است قطر آن390 کیلومتر  قدر آن 1/12 وفاصله متوسط ازمرکز زحل 185600 کیلومتر  ومدت گردش نجومی آن 942/0 روز است.دهانه ای برخوردی بر سطح آن وجود دارد که قطر آن 130 کیلومتر است ودهانه هرشل نام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MIMAS/target

 

۷۷۱۱۶۴۷   پیاده سازی : کافه نورون