سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تتیس
tethys

از اقمار بزرگ زحل  که در سال ۱۶۸۴ توسط cassini کشف شده است. قطر آن 1050 کیلومتر قدر آن4/10 وفاصله متوسط از مرکز زحل 294700 کیلومتر است.چگالی آن به آب بسیار نزدیک است .

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TETHYS/target

 

۷۶۶۰۱۶۴   پیاده سازی : کافه نورون