سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ری آ
Rhea

ری آ  بعداز تیتان بزرگترین قمر زحل است . درسال ۱۶۷۲ توسط cassini کشف شده است.قدر آن 8/9 وقطر آن1530 کیلومتر ودر فاصله متوسط527200 کیلومتر از مرکززحل قراردارد.

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/RHEA/target

 

۷۷۱۱۰۱۴   پیاده سازی : کافه نورون