سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اومبریل
umbriel

نام قمر اورانوس با قطر ۱۱۸۵ کیلومتر که در فاصله ۲۶۴۸۰۰ کیلومتری از مرکز اورانوس قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره نام عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/SearchResults?target=UMBRIEL

 

۷۶۶۱۷۸۶   پیاده سازی : کافه نورون