سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

روزالیند
rosalind
نام یک قمر کوچک از اقمار اورانوس با قطر ۴۸ کیلومتر که درفاصله متوسط ۶۹۵۲۰ کیلومتری از مرکز اورانوس قرار دارد.
 

۷۶۰۷۶۹۹   پیاده سازی : کافه نورون