سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پورشیا
portia
نام یک قمر کوچک اورانوس با قطر استوایی ۱۰۸ کیلومتر که در فاصله متوسط ۶۵۷۱۰ کیلومتری از مرکز اورانوس بدور آن می چرخد. این قمردر سال ۱۹۸۶ توسط ویجر ۲ کشف شده است.
 

۷۶۵۸۴۵۳   پیاده سازی : کافه نورون