سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نرئید
nereid

نام بیرونی ترین قمر نپتون با قطر ۳۴۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۵۵۱۳۴۰۰ کیلومتر از مرکز نپتون قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۴۹ توسط جرالد کوئی پر کشف شده است. قدر آن ۲/۱۹ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

             http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Nereid

 

 

 

۷۷۱۱۸۵۶   پیاده سازی : کافه نورون