سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تریتون
Triton

نام بزرگترین قمر نپتون که در سال ۱۸۴۶ توسط ویلیام راسل ۱۷ روز بعد از کشف سیاره نپتون کشف شده است.قطر آن ۲۷۰۶ کیلومتر ودر فاصله متوسط ۳۵۴۸۰۰ کیلومتر از سیاره بدور آن میچرخد. قدر این قمر ۱۳ است.این احتمال وجود دارد که سیارات اورانوس ونپتون حدود ۵/۴ میلیارد سال پیش هزاران جرم یخ بسته سرگردان مانند تریتون را به دام انداخته باشند.

جو آن از نیتروژن ومقدار کمتری متان تشکیل شده است.گمان بر این است که این جو اشی از فعالیتهای آتشفشانی که تحت تاثیر تغییرات فصلی است بوجود آمده باشد.این قمر و آیو وسیارات زمین و زهره تنها اجرام منظومه هستند که دارای فعالیت آتشفشانی هستند.این قمر یکی از سردترین اجرام منظومه با دمای ۲۵۳- بوده بطوریکه نیتروژن آن بصورت قطعات یخی سطح آن را پوشانده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

                                http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Triton

 برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TRITON/target

 

 

۷۶۶۱۲۰۳   پیاده سازی : کافه نورون