سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

پروتئوس
proteus

نام یک قمر نپتون با قطر ۴۱۶ کیلومتر که در فاصله متوسط ۱۱۷۶۰۰کیلومتر بدور سیاره می چرخد.این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی بعضی از اقمار به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/jsp/SystemSearch2.jsp?System=Neptune

 

۷۶۵۸۴۶۶   پیاده سازی : کافه نورون