سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

لاریسا
larissa
نام یک قمر از اقمار نپتون با قطر ۱۹۲ کیلومتر که در فاصله ۷۳۵۰۰ کیلومتری از سیاره بدور آن می چرخد .این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.
 

۷۷۰۳۰۰۱   پیاده سازی : کافه نورون