سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

تالاسا
thalassa
نام یک قمر کوچک از اقمار سیاره نپتون با قطر ۸۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۵۰۱۰۰  کیلومتری از سیاره قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شد.
 

۷۷۱۲۸۶۵   پیاده سازی : کافه نورون