سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

نایاد
naiad
نام یک قمر کوچک از اقمار سیاره نپتون با قطر ۶۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۴۸۲۰۰ کیلومتری از سیاره قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.
 

۷۷۱۱۹۳۷   پیاده سازی : کافه نورون