سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 5
m5

یک خوشه کروی  مناسب برای آماتورها

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی-ngc5904

23'

24500

5.6

15  18

02  05

مار

 

 

 

 عکسی بزرگ از این سحابی در سایت زیر آمده است:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d6/m5.jpg

 

۷۷۱۲۹۴۳   پیاده سازی : کافه نورون