سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 11
Wild Duck Cluster, m11

یک خوشه باز در صورت فلکی سهم با اندازه۱۴  دقیقه قوسی وقدر ۳/۶

 

 

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://infohost.nmt.edu/~lschmidt/messier/m11.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز ngc6705

14'

6000

6.3

18  51

-06  16

سپر

 

 

 

 

 

 

۷۶۶۲۸۸۱   پیاده سازی : کافه نورون