سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 12
m12

یک خوشه کروی در صورت فلکی مارافسای با اندازه ۱۶ دقیقه قوسی وقدر ۶/۶

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-12.jpg

 

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی- ngc6218

16'

16000

6.7

16  47

-01  57

حوا

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۱۱۸   پیاده سازی : کافه نورون