سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 14
m14

یک خوشه کروی بزرگ وروشن در صورت فلکی مارافسای بااندازه ۷/۱۱دقیقه قوسی وقدر ۷  که البته ستارگان آن براحتی قابل تفکیک نیستند. برخلاف دیگر خوشه ها نور آن به سمت مناطق داخلی خوشه بطور قابل توجهی زیادتر نمی شود.با دوربینهای دوچشمی مانند لکه ای مه آلود دیده می شود وبرای دیدن جزییات هسته آن به تلسکوپ بزرگ احتیاج است.در سال 1964 با تحلیل عکسهایی که 25 سال پیش از آن تهیه شده بودند نواختری در آن شناسایی شد.این نواختر به عنوان اولین نواختری که در خوشه های کروی کشف شده به حساب می آید.

  

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.noao.edu/image_gallery/images/d2/m14y.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی  ngc6402

11.7'

30300

7.6

17  37

-03  15

حوا

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۲۲۹   پیاده سازی : کافه نورون