سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 17
Swan Nebula, Omega Nebula, m17

یک سحابی گازی در صورت فلکی قوس

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نماید:

 http://www.stargazing.net/David/QSI/jpg/M17f.jpg

 

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی پخشی   NGC6618

11'

5000

6

18  20

-16  11

قوس

 

 

 

 

 

۷۶۶۱۸۱۰   پیاده سازی : کافه نورون