سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 23
m23

یک خوشه باز شامل حدود ۱۰۰ ستاره در صورت فلکی قوس بااندازه ۲۷ دقیقه قوسی وقدر ۹/۶ .

 چندین ستاره درخشان نیز در آن وجود دارد.

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-23.jpg

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز   NGC6494

27'

2150

6.9

17  56

-19  01

قوس

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۱۷۲   پیاده سازی : کافه نورون