سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 27
Dumbbell Nebula, m27(dumbell nebula)

یک سحابی سیاره ای در صورت فلکی روباهک

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://photos.lacoccinelle.net/80/45/368045.jpg 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی سیاره ای  NGC6853

8'*5.7'

1250

7.4

19  59

22  43

روباهک

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۳۴۶   پیاده سازی : کافه نورون