سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 50
m50

 یک خوشه باز که در قسمت جنوبی صورت فلکی تکشاخ و اندکی بالای ستاره شعرای یمانی قرار دارد.شامل حدود 80 ستاره بوده  وقدر آن در حدود 6 است.در دوربینهای دوچشمی یک ستاره خورشید مانند قرمز درکنار تعدادبیشتری از اعضای سفید وآبی خوشه خودنمایی می کند.شاید قبل از سال 1711 توسط گیووانی کاسینی گزارش شده ولی در سال 1772 توسط شارل مسیه در فهرست مسیه قرار داده شده است.

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-50.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC2323

16'

3200

5.9

07  03

-08  20

تک شاخ

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۸۸۸   پیاده سازی : کافه نورون