سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 52
m52

یکی از خوشه های باز در صورت فلکی ذات الکرسی که در امتداد دو ستاره آلفا وبتا این صورت فلکی قرار داشته وپیداکردن آن بسیار آسان است.چارلز مسیه آنرا در سال 1774 در حالیکه به مشاهده یک دنباله دار مشغول بود کشف کرد.عرض آن حدود 15 سال نوری بوده وشامل حدود 200 ستاره می باشد.در حقیقت این خوشه یکی از چگالترین خوشه های باز آسمان می باشد.چشمه رادیویی ذات الکرسی A  در نزدیکی این خوشه قرار دارد.

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نایید:

 http://www.ipac.caltech.edu/2mass/gallery/m52atlas.jpg

 .

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز   NGC7654

13'

5000

7.3

23  24

61  35

ذات الکرسی

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۱۷۰   پیاده سازی : کافه نورون