سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 53
m53

یک خوشه کروی

 

 

 

 

 

  برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-53.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC5024

13'

58000

7.6

13  12

18  10

گیسو

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۰۶۲   پیاده سازی : کافه نورون