سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 55
m55

یک خوشه کروی جالب با مساحت تنها 19 دقیقه قوسی.به کمک تلسکوپ چند عدد از ستاره های پرنور آن در مقابل زمینه کم فروغی از ستاره های دیگرش قابل مشاهده است.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/03/messier-55.jpg

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه کروی   NGC6809

19'

17300

6.3

19  40

-30  58

قوس

 

 

 

 

۷۷۱۱۱۰۴   پیاده سازی : کافه نورون