سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 59
m59

این کهکشان بیضوی بهمراه کهکشان روشنتر M60  در فاصله تنها 24 دقیقه قوسی یک جفت زیبای کهکشانی را در خوشه کهکشانی سنبله تشکیل می دهند.با قدرت بزرگنمایی های کم کهکشان M58  نیز به آنها می پیوندد .هسته آن مانند یک ستاره می درخشد وبر عکس کهکشان کروی تر M60 با شکلی کشیده خودنمایی می کند.

 

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_elipticas/m59.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان بیضوی    NGC4621

5'*3.5'

60000000

9.6

12  42

11  39

سنبله

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۰۹۱   پیاده سازی : کافه نورون