سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 63
Sunflower Galaxy, M63

یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی سگان شکاری

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://zuserver2.star.ucl.ac.uk/~idh/apod/image/0804/M63LRGB_hallas.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان مارپیچی   NGC5055

10'*6'

37000000

8.6

13  15

42  02

تازی ها

 

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۳۶۳   پیاده سازی : کافه نورون