سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 73
m73

ترکیبی از ۴ ستاره

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

ترکیبی از 4 ستاره NGC6994 

2.8'

2500

9

20  53

-12  38

دلو

 

 

 

 

 

 

۷۶۶۲۷۴۶   پیاده سازی : کافه نورون