سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 84
m84

یک کهکشان

 

 

 

 

 

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.3towers.com/FingerLakes/FingerLakesMessier/m84color.jpg 

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان lenticular   NGC 4374

5'

60000000

9.1

12  25

12  53

سنبله

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۰۹۴   پیاده سازی : کافه نورون