سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 93
m93

یک خوشه باز

 

 

 

 

برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/04/messier-93.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC 2447

22'

3600

6

07 44

-23  52

کشتی دم

 

 

 

 

 

۷۷۱۳۰۷۸   پیاده سازی : کافه نورون