سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 103
m103

صورت فلکی ذات الکرسی در صفحه استوای کهکشانی قرار دارد بنابراین میزبان چند خوشه باز است من جمله این خوشه که یکی از ساده ترین خوشه ها برای مشاهده هم می باشد.این خوشه در فاصله یک درجه شمال شرق ستاره دلتا ذات الکرسی قرار دارد.قدر کلی آن 7 بوده وفاصله آن 8000 سال نوری از زمین است.این خوشه بهمراه دو خوشه NGC 654  وNGC 659  تشکیل یک گروه کوچک می دهند.

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.davesastro.co.uk/dso/m103_20081011.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC 581  

6'

8500

7.4

01  33

60  42

ذات الکرسی

 

 

 

 

۷۶۶۰۱۵۸   پیاده سازی : کافه نورون