سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ام 105
105

یک کهکشان بیضوی

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این کهکشان در کنار کهکشانهای همسایه اش به آدرس زیر مراجعه

نمایید:

http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_elipticas/m105.jpg

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان بیضوی   NGC 3379

2'

38000000

9.3

10  47

10  47

شیر

 

 

 

 

 

۷۷۱۲۹۱۶   پیاده سازی : کافه نورون