سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

والتر باده
baade, walter

ستاره شناس آلمانی آمریکایی که با کمک تلسکوپ مونت پالومار و مونت ویلسون به کشفیات مهمی در زمینه جمعیتهای ستاره ای وابعاد کهکشانی دست یافت.ابتدا دریک رصدخانه در آلمان به تحقیقاتی در باره اجرام آسمانی پرداخت ودو سیارک با نامهای hidago و icarus کشف کرد وبعد از این به کار در رصدخانه مونت ویلسون دعوت شد.درسال 1934 به همراه Fritz zwicky  این نظریه که ستاره های نوترونی پایان کار یک ابرنواختر هستند وبه همراه آن فرایند بسیاری از تابشهای کیهانی تولید می شود را مطرح نمود.

 

۷۷۱۲۸۷۳   پیاده سازی : کافه نورون