سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دنباله دار انکه
encke comet

 این دنباله دار هر ۳/۳سال (یکی از کوتاه ترین دوره های چرخش بدور خورشید)در مناطق داخلی منظومه شمسی خودنمایی می کند . ۵۹ ظهور ثبت شده دارد ودر سال ۱۷۸۶ میلادی توسط ستاره شناس فرانسوی  Pierre Méchain.کشف شده است ودرسال ۱۸۱۹ توسط ستاره شناس آلمانیJohann Encke مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.این دنباله دار در آویل ۲۰۰۷ دوباره در آسمان ظاهر شده ومانند ستاره ای از قدر ۴ درخشیده است. نزدیک ترین فاصله با خورشید درون مدار سیاره تیر و دورترین نقطه مداری آن در مدار سیاره مریخ قرار دارد.

 

 

 

۷۷۱۳۰۸۳   پیاده سازی : کافه نورون