سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سیارک باک چس
bacchus asteroid

 سیارک شماره  ۲۰۶۳. یک سیارک از رده سیارکهای آپولو .دارای شکلی صاف وکشیده است. در سال ۱۹۷۷ در رصدخانه مونت پالومار کشف شده است.دوره تناوب بدور خورشید 2.73735 سال وابعاد آن در حد یک تا دو کیلومتر است. این شکل توسط نقشه برداری راداری که در سال ۱۹۹۶ انجام شده بدست آمده است.

 

۷۷۱۱۶۳۱   پیاده سازی : کافه نورون