سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های باریومی
Barium stars

 ستاره های غول از رده طیفی G  و K که عنصر باریوم ودیگر عناصر سنگین در جو آنها از حد متوسط بیشتر است.

 

۷۷۰۲۸۶۷   پیاده سازی : کافه نورون