سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شیی بکلین -نیوگبایور
BN object, Becklin-Neugebauer object

ستاره جوان وداغ در منطقه  سحابی جبار که فقط در طول موجهای مادون قرمز درخشش دارد.ستاره  از رده طیفی B  می باشد.تابش نوری و ماورائ بنفش این ستاره در سحابی اطراف آن جذب شده واین سحابی نور آن را در طول موجهای مادون قرمز پس می دهد نام سحابی در برگیرنده ستارهLOW KLEINMANN می باشد..این ستاره وسحابی در حقیقت در پشت سحابی جبار قرار دارند.این ستاره در سال 1967 توسط دو ستاره شناس آمریکایی با نام های اریک بکلین و گری نیو گبایور کشف شده است.درخشندگی این ستاره در حدود هزار برابر خورشید ودمای آن درحدود ۲۰۰۰۰ درجه  است.این ستاره نمونه ای از ستاره های درحال شکل گیری می باشد.

مقاله ای درباره این جرم در سایت زیر آمده است:

http://www.journals.uchicago.edu/ApJ/journal/issues/ApJL/v547n1/005753/005753.html

 

 

 

۷۶۶۱۸۰۰   پیاده سازی : کافه نورون