سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

شهاب سنگ بارول
Barwell meteorite

بزرگترین بارش شهاب سنگی از نوع کندریتی که در دسامبر 1965 در انگلیس فرود آمده است.در مجموع 45 کیلوگرم شهاب سنگ از آن بارش بدست آمده است.

 

۷۷۰۵۳۳۷   پیاده سازی : کافه نورون