سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بلاتریکس
ناجذ، ستاره گاما جبار Bellatrix

نام ستاره گاما جباری با قدر ۶۴/۱ این ستاره از رده طیفی B2  فاصله آن 2۴۳ سال نوری می باشد.

 بلاتریکس اززبان لاتین آمده وبه معنای جنگجوی زن است.

 

۷۶۶۲۷۴۴   پیاده سازی : کافه نورون