سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

سحابی کوکون
cocoon nebula

 تابش ستاره های در حال شکل گیری وداغ در طول موجهای ماوراء بنفش است .این طول موجها توسط سحابی های اطراف آن (بیشتر از جنس هیدروژن)جذب شده واین سحابی ها طبق رابطه وین این طول موجها را به طول موجهای مادون قرمز تبدیل می کنند.سحابی کوکون سحابی جالبی است چراکه ترکیبی از سحابی نشری و بازتابی است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

 http://www.dougsastro.net/astrophotos/deepsky/CocoonNebula.htm

 

 

 

۷۷۰۵۴۴۹   پیاده سازی : کافه نورون