سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ویلهلم بسل
Bessel. friedrich Wilhelm

(1846-1784)ریاضیدان وستاره شناس آلمانی .او علاقه مند به توسعه روشهای ریاضی در مکانیک سماوی بود.به تدوین وگردآوری موقعیت مکانی وحرکت نسبی  63 هزار ستاره که براساس مشاهدات خودش ومشاهدات رصدخانه گرینویچ پرداخت.این کار به عنوان اولین قدم در ستاره شناسی نوین شناخته می شود.در سال 1838 برای اولین بار به اندازه گیری اختلاف منظرستاره 61 دجاجه پرداخت.اوهمچنین در سال 1841تا1844 وجود همدمهای تاریک برای ستاره های شعرای یمانی وشعرای شامی   را پیش بینی کرد .مقاله او درباره اختلالات مداری سیاره اورانوس در سال 1840 گواهی بروجود سیاره بعدی بود .این سیاره یعنی نپتون 6 سال بعد توسط ژان گیل کشف شد.

 

 

 

۷۷۱۲۳۴۹   پیاده سازی : کافه نورون