سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

دنباله دار بنت
Bennett comet

ستاره دنباله داری که در سال 1970 براحتی باچشم قابل مشاهده بود.این دنباله دار توسطj.bennet  در آفریقای جنوبی کشف شد.طول دم غباری این دنباله دار به سی درجه می رسید.در روشن ترین وضعیت قدر آن به نیم رسید دم یونی آن نیز با توجه به فعالیت شدید خورشید بسیار متغییر وفعال بود. ابری هیدروژنی بزرگ هسته آن را در بر گرفته بود.

 

 

 

۷۶۶۲۷۱۷   پیاده سازی : کافه نورون