سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بی کراکس
ستاره بتا صلیب جنوبی، می موسا، ستاره بتا چلیپا mimosa, beta crucis, Becrux

ستاره بتا چلیپا یا بتا کراکس((crux  ستاره ای غول باقدر 25/1 از رده طیفی B0.5  از گونه ستاره های متغییر  بتا قیفاووسی بادوره تغییرات2/0 روزه  ودامنه تغییرات کمتر از یک دهم قدر.این ستاره در فاصله 353 سال نوری قرار دارد.

 

 

 

۷۶۶۳۹۲۶   پیاده سازی : کافه نورون