سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های رده Be
Be stars

ستاره هایی از رده طیفی  Oیا Aیا B که خطوط نشری هیدروژنی قوی در طیفشان مشهود است.این خطوط معمولا" دوتایی هستند که خود نشان دهنده این است که یک سمت قرص آن از ما دور می شود وسمت دیگر نزدیک.ستارگان پوسته ای Be دارای قرص ضخیمتر وجذب فلزی هستند.ستاره های این گونه معمولا" دارای سرعت چرخش وضعی زیادی هستند که در بعضی ستاره ها از 300 کیلومتر در ثانیه هم بیشتر است .خطوط مربوط به هلیوم وآهن نیز در طیف آنها به چشم می خورد..برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید.

 

http://www.astrosurf.com/buil/us/bestar.htm

 

 

 

۷۷۱۱۷۲۸   پیاده سازی : کافه نورون