سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

صورت فلکی ذره بین(میکروسکوپ)
میکروسکوپ Mic, microscope, microscopium

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5    10

20.5"

 

 

ALPHA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

138.62روز

8.3      13.8

میرا

20  40

-28  47

R   MIC

198.8     "

10       15.5

میرا

21  23

-41  58

W    MIC

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

 

 

 

۷۷۱۲۳۰۵   پیاده سازی : کافه نورون