سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ملاقه بزرگ
big dipper

نام  قسمتی از صورت فلکی دب اکبر یا خرس بزرگ که به هفت برادران نیز مشهور است.  برای شناسایی ستاره قطبی از دو ستاره پایینی آن استفاده می شود.اگر به اندازه ۵ برابر فاصله زاویه ای آندو ستاره به سمت بالا  وراست ادامه بدهید به ستاره قطبی خواهید رسید.عامه مردم این هفت ستاره را بعنوان صورت فلکی دب اکبر می شناسند در حالیکه این صورت فلکی بسیار بزرگتر است.

 

۷۷۰۸۸۳۱   پیاده سازی : کافه نورون