سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بتا رجیو
Beta regio

یکی از سه ناحیه مرتفع سطح سیاره زهره که با کمک تصاویر ارسالی از مدارنوردپایونیر زهره  در طول موجهای راداری کشف شد.ابعاداین منطقه 2000*3000 کیلومتر وشدت میدان گرانشی در آن از حد معمول بیشتر است.

 

 

 

۷۶۶۳۹۴۳   پیاده سازی : کافه نورون